NOVO Ons Hertenkamp is onderdeel van Zorgpost Dagbesteding Groningen e.o.

In de provincie Groningen komt u NOVO op meer dan 80 locaties tegen.
NOVO is daarom altijd dichtbij. Kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen
kunnen bij NOVO verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en
behandeling krijgen. Daarbij is het uitgangspunt dat zij de regie over hun eigen
leven voeren. Een leven dat past bij de mogelijkheden, wensen en ambities van
de individuele cliënt. Cliënten en hun vertegenwoordigers denken en beslissen
mee over de juiste begeleiding en behandeling. Zorg op maat noemen we dat.

NOVO heeft de overtuiging dat zorg op maat alleen gerealiseerd kan worden
als de medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan dit organiseren.
Daarom organiseert NOVO ondersteuning, begeleiding en behandeling
vanuit zorgposten. Zorgposten staan midden in de samenleving.
Ze sluiten aan bij het netwerk van de cliënt en werken samen met lokale
instellingen en vrijwilligers.

Ons Hertenkamp en het theehuis liggen midden in het dorp Harkstede
en zijn per bus bereikbaar. Cliënten hebben eventueel de mogelijkheid
om met onze eigen bus, tegen het vervoersindicatie tarief, opgehaald en
thuis gebracht te worden op werkdagen.