De Bekkema Run draagt kinderen een warm hart toe, daarom sponsoren we
in 2016 het Beatrix Ziekenhuis UMC.

 

In het UMCG komen veel volwassen mensen, maar ook kinderen.
Voor de kinderen is er het Beatrix Kinderziekenhuis.
Het Beatrix Kinderziekenhuis is een van de 4 grootste kinderziekenhuis in Nederland en is een belangrijk onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het kinderziekenhuis richt zich op hoogwaardige medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. Het kinderziekenhuis bestaat uit twee polikliniek locaties met een eigen spoedeisende hulp voor kinderen, drie verpleegafdelingen en een verpleegafdeling gericht op kort verblijf (maandag t/m vrijdag). Daarnaast is er een groot onderzoekslaboratorium, een functieonderzoek afdeling, een Intensive Care voor kinderen en een Intensive Care voor pasgeborenen. Het totale kinderziekenhuis telt 150 bedden.

 
Het Kinderziekenhuis is een dynamische, maar ook een complexe organisatie, waar meer dan twintig kinderspecialismen nauw samenwerken aan de behandeling van ernstig zieke kinderen. Onder deze specialismen verstaan we o.a. chirurgie, neurologie, reumatologie, oncologie, KNO, hart-, nier-, long- en stofwisselingsziekten. Er wordt hier ook wetenschappelijk onderzoek gedaan met als doel steeds betere resultaten in de behandeling te kunnen realiseren.


Aandacht voor welzijn en het leefklimaat
Naast goede medische en verpleegkundige zorg voor het zieke kind, is het echter ook heel erg belangrijk dat er niet alleen naar het zieke kind wordt gekeken, maar ook naar hoe het kind zich ontwikkelt en hoe hij/zij kan blijven meedoen aan de samenleving nu en later. Kinderen moeten zich zowel lichamelijk als geestelijk blijven ontwikkelen om mee te kunnen met hun omgeving. Door ziekte mag die ontwikkeling niet in het geding komen.

 

Vrienden Beatrix Ziekenhuis
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft er naar om samen met zijn donateurs het verblijf te veraangenamen door in te springen op de behoeften van ouder en kind.
Zo ondersteunt zij verschillende projecten: van geneeskundig onderzoek, tot ‘internet aan bed’, muziekoptredens aan bed, aanschaffen van iPads, voorstellingen in het kindertheater en het realiseren van huiskamers. Een ziekenhuis dat een beetje voelt
als ‘thuis’. Al deze voorzieningen en activiteiten vallen buiten het reguliere ziekenhuis budget en zijn fondsen en donaties van groot belang om de doelstelling van de stichting waar te maken. De stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis  is ook zeer verheugd met de samenwerking met de Bekkema Run.

 

Geef daarom bij het inschrijven 2 euro: omdat het zieke kind beter verdient!!

 

Kijk voor meer informatie op: Beatrix Ziekenhuis...